O O O O O O

Články

Zkoušení hraček a školních potřeb dělá TZUS Praha, s.p.

Zkoušení hraček a školních potřeb dělá TZUS Praha, s.p.

- 08.11.2017 - (přečteno 1627x)

08.11.2017 - TZUS Praha, s.p. – odštěpný závod ZULP České Budějovice

Odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu je organizace, která zkouší výrobky lehkého průmyslu přes 40 let.Svou činnost zahájila v roce 1972 jako zkušebna oborová při oborovém podniku Koh-i-noor Hardtmuth.

Od roku 1979 byla oblast zkoušení rozšířena o hračky dřevěné, textilní, obaly z lepenky, kartáčnické výrobky a vybrané výrobky sportovní.​ V roce 1989, kdy došlo ke zrušení výrobně hospodářské jednotky Koh-i-noor Hardtmuth, byla Resortní zkušebna transformována na Státní zkušební ústav lehkého průmyslu.

Poslední změna proběhla v roce 2004, kdy došlo ke sloučení s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. a k zřízení odštěpného závodu ZÚLP.

V současné době má TZUS Praha, s.p.- o.z.ZULP České Budějovice autorizaci na zkoušení a certifikaci hraček a zařízení dětských hřišť a působí jako notifikovaná osoba pro směrnici 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

V průběhu času došlo k rozšíření nabídky služeb. Zkoušení hraček, školních potřeb, výrobků dřevozpracujícího průmyslu, nábytku, kartáčnických výrobků, kuchyňského nádobí a náčiní a dalších výrobků přicházejících do styku s potravinami bylo postupně rozšiřováno o další aktivity v oblasti zkoušení a certifikace výrobků (výrobky pro děti, bižuterie, zapalovače, zápalky…),certifikace vybavení dětských hřišť, umělých lezeckých stěn a sportovního zařízení a metrologických služeb ve vlastní akreditované laboratoři. V chemické laboratoři se provádí testování zdravotní nezávadnosti nejen výše uvedených výrobků, ale laboratoř nabízí i další analýzy, stanovení nebezpečných látek v obalových materiálech, sledování úniku nebezpečných látek ze stavebních výrobků, analýzy vod a kalů, zkoušky ekotoxicky, požárně technické vlastností hořlavých kapalin. Snahou ZÚLP je poskytnout komplexní nabídku služeb zákazníkům. Rovněž pomáhá zájemcům orientovat se ve spleti norem a technických předpisů nejen českých, ale i zahraničních.

Na Festivalu her a hraček pro malé i velké se bude ZULP prezentovat stánkem, kde můžete získat přehledné informace o předpisech vztahující se k bezpečnosti hraček a jejich zkoušení.Pomůže Vám orientovat se v předpisech souvisejících s bezpečností hraček, dozvíte se základní informace o povinném značení hraček a o jejich bezpečnosti.

Kromě jiného se dozvíte, na co si dát při koupi hraček pozor nebo jak vybírat tu správnou hračku pro dítě daného věku.

www.tzus.cz

Zpět

Další články:

Chcete poslat aktuální informace a program festivalu?

1 měsíc a 1 týden před konáním festivalu Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

Festival her a hraček pro malé i velké

zobrazit menu
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a program festivalu?

1 měsíc a 1 týden před konáním festivalu Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show