O O O O O O

Články

VoZP ČR – dobrá volba

VoZP ČR – dobrá volba

Vojenská zdravotní pojišťovna - 01.11.2016 - (přečteno 1850x)

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR drží krok s vývojem nových technologií nejen v medicíně, ale i v biomedicínských oborech, a nezdráhá se okamžitě jednat ve chvíli, kdy se na trhu objeví nový, lepší a samozřejmě ověřený lék, medicínský postup, nebo možnost poskytnout pacientovi nový odzkoušený a účinný komfort při léčbě, s minimálními vedlejšími účinky a lepší perspektivou jeho zapojení do normálního života. Je to jedna z hlavních strategických linií VoZP ČR. Použití nových technologií v medicíně je účinnější, pro pacienta přijatelnější a ve finále i levnější. Pojišťovna tak nejenom aktivně šetří své prostředky, ale poskytuje i větší zázemí svým pojištěncům, včetně možností léčby prevence.

VoZP ČR se za posledních několik let zapsala u široké i odborné veřejnosti jako pojišťovna poskytující svým klientům kromě klasických léčebných postupů také široký přístup k nejmodernějším metodám léčby a to mimo jiné proto, že dokázala hospodařit se svěřenými finančními prostředky smysluplně a ve prospěch svých pojištěnců. Vzpomeňme jenom na smlouvu s Pražským protonovým centrem, kterou uzavřela jako první mezi našimi pojišťovnami a určila tak nový trend v léčbě některých diagnóz rakovinného onemocnění. Těch příkladů je víc. Pojišťovna se přihlásila k nové metodě léčby plicní arteriální hypertenze a ihned jí zařadila do svého sazebníku, čímž umožnila všeobecné užití pro své pojištěnce.  Pacienti, kteří mají vysoký krevní tlak v plicních cévách a jsou tak ohroženi na životě dostávají novou, mnohem příjemnější, účinnější a pohodlnější léčbu než byla ta, kterou užívali doposud. Jako první zdravotní pojišťovna zařadila VoZP ČR do svého sazebníku služeb aplikaci kolagenového implantátu do kolenní chrupavky, nebo novou metodu CT virtuální kolonoskopie pro ty pacienty, pro něž klasická invazivní kolonoskopie znamenala neskutečný stres. A tak bychom mohli pokračovat.

Od roku 2009 probíhala vleklá krize v našem zdravotním systému a mnoho nemocnic a jiných zdravotních zařízení, mimo jiné i pojišťoven, se ocitlo v červených číslech a bylo nuceno šetřit nejenom na provozních, ale také na léčebných výdajích. VoZP ČR dlouhodobě patří mezi pojišťovny s nejmenšími provozními náklady, nemá žádné do očí bijící paláce či luxusní auta a od již zmíněného roku, tedy za posledních zhruba sedm let, dokázala nejenom zásadním způsobem zvýšit počet pojištěnců, ale také navýšit velikost finančního kapitálu, se kterým ročně hospodaří a využívá ho ve prospěch svých pojištěnců, z 12 na zhruba 16,5 miliard korun. Zdravotní pojišťovny by neměly být bankovními nebo peněžními ústavy, které by z daného objemu finančních prostředků generovaly zisk, ale tvůrci zdravotnictví pro člověka, tedy pojištěnce – pacienta, jehož zájmy v oblasti zdravotní péče zastávají. Znamená to tedy, že čím více prostředků má zdravotní pojišťovna k dispozici, tím kvalitnější péči může svým klientům poskytnout. Může si dovolit více individuálního přístupu ke svým pojištěncům a jejich léčebným potřebám.

VoZP ĆR patří k nejlepším zdravotním pojišťovnám na našem trhu. Její ojedinělost tkví také v její nezastupitelnosti. A její nezastupitelnost tkví ve velmi úzkém vztahu k armádě České republiky. Přesto, že je VoZP ĆR otevřena široké veřejnosti, má specializované přístupy k příslušníkům armády a vytváří spolehlivé zázemí zdravotní péče pro jednotlivé armádní složky, pro válečné veterány a především příslušníky mezinárodních zahraničních misí. Vzhledem ke svému uvážlivému hospodaření a dostatku finančních prostředků si může dovolit náročnou léčbu pro případná zranění vojáků v misích a vytváření harmonizovaného prostředí jejich rodinných příslušníků. Tento přístup se týká také všech ostatních pojištěnců VoZP ČR.

Zpět

Další články:

Chcete poslat aktuální informace a program festivalu?

1 měsíc a 1 týden před konáním festivalu Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

Festival her a hraček pro malé i velké

zobrazit menu
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a program festivalu?

1 měsíc a 1 týden před konáním festivalu Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show